Sıfır Hata Sistemi

  • Sıfır hata analizi ile, öğrencinin girdiği denemenin yanlış ve boşlarından oluşan özel bir kitapçık hazırlanır.
  • Sıfır hata her deneme için ayrı ayrı veya topluca oluşturulabilir.Ayrıca her branş içinde bunu yapmak mümkün.
  • Cevap anahtarı bölümünde bir soruya ait alt konu başlığına kadar uzanan konu zinciri verilmektedir.

Hemen Paylaş!